Търсене
Close this search box.

Изследвания за цинка

27.05.2022

Минералът Цинк е незаменим за множество процеси в човешкия организъм. Така че не е изненадващо, че недостигът на цинк се диагностицира като една от причините както за физически, така и за психични заболявания. Ролята на цинка в метаболизма е от основно значение и това е отразено в резултатите от голям брой изследвания. Постоянният поток от нови резултати показва, че ролята на Цинка в никакъв случай не е окончателно изяснена.

Редакционният екип на Zink-Portal.de (собственост на Кьолер Фарма) се осмели да се опита да събере кратки обобщения на текущи изследвания в азбучен и тематичен обзор. Тези малки статии първоначално се появиха в бюлетина на компанията Medizin-Telegram. Бюлетинът предоставя на около 15 000 абонати ежемесечно преглед на последните резултати. Част от тях се отнасят и до ролята на цинка. Тези статии са подразделени за физически и психични заболявания в следващия речник. Ако пропуснете проучване, моля, изпратете ни имейл. На този етап трябва да се посочи, че редакционният подбор не претендира за пълнота.

ПО-НИСКИ НИВА НА ЦИНК ПРИ ДЕЦА С ADHD

Разстройството с дефицит на внимание и хиперактивност (ADHD) е свързано с промени в метаболизма на някои микроелементи, които могат да участват в патогенезата на това разстройство. В скорошно проучване учените откриха по-ниски нива на цинк и по-високо съотношение мед / цинк при деца с ADHD в сравнение с контролната група. Стойностите на медта при децата с ADHD са по-високи от тези в контролната група, но не са значими. Резултатите от проучването показват, че засегнатите имат промени в плазмените нива на мед и цинк, които корелират значително със симптомите на ADHD като например невнимание.

(Viktorinova A et al., Changed Plasma Levels of Zinc and Copper to Zinc Ratio and Their Possible Associations with Parent- and Teacher-Rated Symptoms in Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Biol Trace Elem Res. 2015 Jun 12)

АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИТЕ ЛЕКАРСТВА ЧЕСТО ПОВЛИЯВАТ ХОМЕОСТАЗАТА НА ЦИНКА

Полско проучване с 98 изследвани лица показва, че антихипертензивната монотерапия намалява концентрацията на цинк в серума и еритроцитите, като същевременно повишава стойностите на цинк в урината. В допълнение, активността на CAT (каталаза) и SOD (супероксиддисмутаза), както и концентрацията на TNF-α в серума намалява, докато нивата на NO (азотен оксид) в серума се увеличава. По-високият прием на цинк намалява нивото на глюкозата в серума. Заключение: Антихипертензивните лекарства влошават статуса на цинка при новодиагностицирани пациенти с високо кръвно налягане. Антихипертензивната монотерапия,съчетана с повишен прием на цинк чрез диета или чрез подходящи препарати, има положителен ефект върху хомеостазата на цинка и регулира глюкозния статус, без да влияе негативно на кръвното налягане на пациентите с хипертония.

(Suliburska J, Skrypnik K, Szulińska M et al.: Effect of hypotensive therapy combined with modified diet or zinc supplementation on biochemical parameters and mineral status in hypertensive patients. J Trace Elem Med Bio. 2018 May;47:140-148)

АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИТЕ ЛЕКАРСТВА ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СТАТУСА НА ЦИНКА

Антихипертензивните лекарства оказват влияние върху минералния метаболизъм, възпалителните процеси и окислителния статус. В полско проучване 98 пациенти с новодиагностицирано първично високо кръвно налягане, са били лекувани монотерапевтично с диуретици, бета-блокери, калциеви антагонисти, АСЕ инхибитори или с ангиотензин II рецепторни антагонисти за период от 3 месеца. Бяха определени концентрациите  на цинк, желязо и мед в кръвта, урината и косата. След прием на диуретици се наблюдава намаляване на нивата на цинк в серума и в еритроцитите. Калциевите антагонисти намаляват нивата на цинк в еритроцитите. Наблюдавани са намалени серумни концентрации на цинк и триглицериди след прием на АСЕ инхибитори. Установени са намалени стойности на тумор-некрозния фактор (TNF-α има противовъзпалителен ефект) след приложение на калциеви антагонисти. Антихипертензивните средства също намаляват концентрациите на серумната каталаза и супероксиддисмутаза.  Антихипертензивната монотерапия и промените в метаболизма на цинка очевидно влияят върху липидния метаболизъм, както и върху окислителния и възпалителения статус на организма.

(Suliburska J, Skrypnik K, Szulińska M et al.: Diuretics, Ca-Antagonists and Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors affect zinc status in hypertensive patients on monotherapy: A randomized trial. Nutrients. 2018 Sep 11;10(9))

РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ

Според проучване, нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС)  повишават риска от инфаркти.  Други изследвания показват, че както острите респираторни инфекции (ОРИ), така и употребата на нестероидни противовъзпалителни лекарства (например ибупрофен) могат да предизвикат остър миокарден инфаркт. В някои страни тези лекарства се предписват от лекарите за облекчаване на симптомите при пациенти с остри респираторни инфекции. Много болни хора също сами купуват противовъзпалителните лекарства. Настоящото тайванско проучване на 9 793 пациенти, хоспитализирани за инфаркт показва, че приемането на НСПВС по време на ОРЗ е свързано с 3,4-кратно повишен риск от инфаркт, докато ОРЗ без използването на НСПВС е свързано с 2, 7 пъти повишен риск на миокарден инфаркт. Използването на НСПВС без остра респираторна инфекция е свързано с 1,5-кратно увеличение на риска от инфаркт на миокарда. Изследователите заключават, че употребата на НСПВС по време на остри респираторни инфекции, особено парентерално, е свързана с допълнително увеличаване на риска.

(Wen, YC.; Hsiao, FY.; Chan, KA.; et. al.: Acute respiratory infection and use of non-steroidal anti-inflammatory drugs on risk of acute myocardial infarction: A nationwide case-crossover study. J Infect Dis (2017) jiw603. Publ. 01.02.2017)

За да се избегнат подобни рискове, прием на медикаменти с микроелемента Цинк могат да бъдат полезни, тъй като настоящата полска работа показва, че цинкът има антиоксидантен  и противовъзпалителен ефект.  Дефицитът на цинк в контекста на съществуваща тежка инфекция предизвиква повишено системно активиране на NF-кВ.

(Jarosz, M.; Olbert, M.; Wyszogrodzka, G.; et. al.: Antioxidant and anti-inflammatory effects of zinc. Zinc-dependent NF-κB signaling. Inflammopharmacology. 2017 Jan 12. doi: 10.1007/s10787-017-0309-4)

ТЕКУЩО ИЗСЛЕДВАНЕ (1) ПОКАЗВА ПОЛЗАТА ОТ ЦИНКОВ АСПАРТАТ ПРИ АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

В това in vitro проучване  (1), учени от Института за молекулярна и клинична имунология към Университета Ото фон Герике в Магдебург изследват ефекта на цинковия аспартат (одобрено лекарство за лечение на дефицит на цинк) върху предварително активирани човешки Т клетки. За тази цел Т клетките от здрави донори бяха стимулирани с анти-CD3 / CD28 антитела за период от 48 часа. След това авторите на изследването добавят цинков аспартат или имуносупресорите циклоспорин А, дексаметазон и рапамицин към клетъчните култури за още 24 часа. След това те определят пролиферацията на Т-клетките и производството на цитокини. За разлика от циклоспорин А и дексаметазон, само цинковият аспартат и рапамицин инхибират пролиферацията и  Th1 (IFN-γ), Th2 (IL-5).

Заключение: Резултатите показват, че цинковият аспартат може да предотврати пролиферацията и производството на цитокини на предварително активирани човешки Т клетки in vitro. Следователно използването на цинков аспартат може да има благоприятни ефекти при Т-клетъчно-медиирани автоимунни заболявания, казват изследователите.

Около 5 до 8 процента от населението на Германия страда от едно от около 80 до 100 различни автоимунни заболявания – и тенденцията се увеличава (2). Цинкът, който е необходим за много биологични процеси в живите същества, играе регулираща роля в поддържането на имунните функции. Недостигът на цинк засяга както компонентите на вродената, така и адаптивната имунна система.

Основният микроелемент цинк също така притежава антиоксидантни и противовъзпалителни свойства (3).

Литература:

(1) Guttek K, Wagenbrett L, Reinhold A et al.: Zinc aspartate suppresses proliferation and Th1/Th2/Th17 cytokine production of pre-activated human t cells in vitro. J Trace Elem Med Biol. 2018 Sep;49:86-90. DOI: 10.1016/j.jtemb.2018.05.003.

(2)  https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-232018/toleranzinduktion-als-option-auf-heilung/, abgerufen am 09.10.18.

(3) Mousavi SM, Djafarian K, Mojtahed A et al: The effect of zinc supplementation on plasma C-reactive protein concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Eur J Pharmacol. 2018 Jul 19;834:10-16.

БОРОВИНКИТЕ ПРЕДПАЗВАТ ОТ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

Жените, които консумират ягоди или боровинки три или повече пъти седмично, намаляват риска от инфаркт с 32 процента в сравнение с тези, които ги консумират веднъж седмично или дори по-рядко. Консумирането на тези плодове в ранна възраст може дори да намали риска от инфаркти в по-късна възраст, независимо от известните рискови фактори като възраст, хипертония и затлъстяване. Американските изследователи от Харвардското училище за обществено здраве анализираха данните от 93 600 жени на възраст от 25 до 42 години, които са водили дневник за хранителните си навици в продължение на 4 години. През следващия 18- годишен период на изследване, 405 изследвани лица са диагностицирани със сърдечен удар. Превантивният ефект се дължи на съдържащите се в боровинките антоцианини, които имат съдоразширяващ ефект и предпазват от образуването на тромби. Това вероятно се отнася и за други богати на антоцианин плодове и зеленчуци като грозде, къпини и патладжани.

(Aedin Cassidy et al., High Anthocyan Intake Is Associated With a Reduced Risk of Myocardial Infarction in Young and Middle-Aged Women. Circulation: Journal of the American Heart Association, 2013 DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.122408)

БЕТА-ГЛЮКАНИТЕ ПОДОБРЯВАТ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОЛЕЗНИТЕ ПРОБИОТИЧНИ ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ

ß-глюкани от зърнени култури като ечемик, имат имуномодулиращи свойства и благоприятни ефекти върху затлъстяването, сърдечно-съдовите заболявания, диабета и нивата на холестерол. Те ферментират от чревната флора в цекума и дебелото черво и увеличават както скоростта на растеж на микробите (4 щама лактобацили), изолирани от човешкото черво, така и тяхното производство на млечна киселина. In vitro, ß-глюканите също имат положително влияние върху взаимодействието между пробиотиците и ентероцитите.

(Arena MP et al., Barley ß-glucans-containing food enhances probiotic performances of beneficial bacteria. Int J Mol Sci. 2014 Feb 20;15(2):3025-39)

ДЕФИЦИТ НА ЦИНК И ХРОНИЧНО ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ЧЕРВАТА (IBD)

Цинкът играе централна роля в зарастването на рани, регенерацията на тъканите и имунния отговор. Въпреки че дефицитът на цинк е често срещан при пациенти с IBD, влиянието на ниските нива на серумен цинк върху хода на заболяването не е било известно преди това. Общо 773 пациенти с болест на Crohn и 223 пациенти с улцерозен колит взеха участие в американско проучване. Изследователите установяват, че дефицитът на цинк при пациенти с IBD е свързан с повишен риск от по-късни хоспитализации, хирургически интервенции и усложнения, свързани с болести. Нормализирането на съдържанието на цинк доведе до подобряване на резултатите. Поради това авторите на изследването препоръчват внимателно проследяване на стойностите на цинк и коригиране на евентуални дефицити.

(Siva, S.; Rubin, DT.; Gulotta, G. et. al.: Zinc deficiency is associated with poor clinical outcomes in patients with inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis. 2016 Dec 7., DOI: 10.1097/MIB.0000000000000989)

ЦИНК ЗА ДЕПРЕСИЯ

Канадски мета-анализ показва, че депресията е свързана с по-ниски концентрации на цинк в периферната кръв. Оценени са 17 проучвания с 1643 пациенти с депресия и 804 контролни лица. Установено е, че колкото по-ниски са нивата на цинк, толкова по-голяма е тежестта на депресията.

(Swardfager W et al.: Zinc in Depression: A Meta-Analysis. Biol Psychiatry, 2013 Jun 24. pii: S0006-3223(13)00451-4)

ЦИНК И ДЕПРЕСИЯ – АКТУАЛИЗАЦИЯ (АВГУСТ 2016 Г.)

В Германия 12-месечното преобладаване на тежко депресивно разстройство при възрастни мъже е 4,2% и 9,9% при жените в зряла възраст. Цифрите се основават на изчерпателна и напълно стандартизирана процедура за интервю за диагностична класификация на психичните разстройства (CIDI) съгласно критериите на диагностично-статистическия наръчник на психичните разстройства DSM-IV-TR. Последните проучвания показват, че депресията често е свързана с възпаление и дефицит на цинк. Недостигът на цинк отслабва имунната система и стимулира възпалението.

Цинкът също е важен антиоксидант, тъй като оксидативният стрес също участва в появата и развитието на болестта.

Heike Lück-Knobloch, алтернативен лекар / медицински журналист

(Maurya, PK; Noto, C.; Rizzo, LB.; et. al.: The role of oxidative and nitrosative stress in accelerated aging and major depressive disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2016 Feb 4;65:134-44 | Maares, M.; Haase, H.: Zinc and immunity: An essential interrelation. Arch Biochem Biophys. 2016 Mar 26. doi: 10.1016/j.abb.2016.03.022 | Roomruangwong, C.; Kanchanatawan, B.; Sirivichayakul, S.; et. al.: Lower serum zinc and higher CRP strongly predict prenatal depression and physio-somatic symptoms, which all together predict postnatal depressive symptoms. Mol Neurobiol. 2016 Feb 5, doi: 10.1007/s12035-016-9741-5 | Siwek, M.; Sowa-Kucma, M.; Styczen, K.; et. al.: Decreased serum zinc concentration during depressive episode in patients with bipolar disorder. J Affect Disord. 2016 Jan 15;190:272-7 | Styczen, K.; Sowa-Kucma, M.; Siwek, M.; et. al.: The serum zinc concentration as a potential biological marker in patients with major depressive disorder. Metab Brain Dis. 2016 Aug 8).

ДЕФИЦИТ НА ЦИНК, СВЪРЗАН С ДЕПРЕСИВНИ СИМПТОМИ (ЯНУАРИ 2017 Г.)

Цинкът играе важна роля в поведението, умствената функция и правилното функциониране на вътреклетъчната трансдукция на сигнала, клетъчния транспорт, транспорта през мембраните, синтеза на протеини и антиоксидантната система. Изследователи от Charité в Берлин набират за своето проучване 1514 възрастни хора (на възраст 60-84 години, включително 772 жени) от Берлинското проучване на стареенето II. 18,7% от участниците имат дефицит на цинк в кръвната си плазма. 15,7% от пациентите са страдали от депресивни симптоми. Възрастните с депресивни симптоми са имали, наред с други неща, по-ниски плазмени стойности на цинк. Изследователите установяват, че дефицитните плазмени концентрации на цинк са силно свързани с по-висок риск от симптоми на депресия при жените. Увеличаването на хранителния прием на цинк може да намали риска от депресивни симптоми. Поради тази причина изследователите смятат, че възрастните хора с повишен риск от депресия трябва да бъдат изследвани за недостатъчен хранителен прием на цинк или за недостиг на цинк в плазмата.

(Jung, A.; Spira, D.; Steinhagen-Thiessen, E.; et. al.: Zinc deficiency is associated with depressive symptoms – results from the Berlin aging study II. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2016 Oct 27. DOI: 10.1093/gerona/glw218)

ЦИНКЪТ ИМА АНТИДЕПРЕСИВЕН ЕФЕКТ (ЮЛИ 2017 Г.)

Предклинични и клинични проучвания показват, че цинкът има антидепресантни свойства и че може да подобри терапията с конвенционални моноамин -базирани антидепресанти  (SSRIs или TCAs). Възможно е полезните ефекти на цинка при пациенти с депресия да се основават на активирането на сигнални пътища, които са свързани с процеси на невроналната пластичност, според полските изследователи от този преглед. Тази невропластичност е динамичната способност на мозъка да променя клетъчната архитектура, структура и функция. Понастоящем са необходими допълнителни клинични проучвания, за да се изясни дали цинкът може да подобри и терапията с други антидепресанти.

(Doboszewska U, Wlaz P, Nowak G, et al.: Zinc in the monoaminergic theory of depression: Its relationship to neural plasticity. Neural Plast. 2017;2017:3682752)

ЦИНК ЗА ДЕПРЕСИЯ И ПСИХОЗА (СЕПТЕМВРИ 2017 Г.)

Цинкът е от съществено значение за всички физиологични системи, включително невроналните функции. Все повече изследвания показват, че хомеостазата на цинка играе ключова роля при депресията и психозата. Вътреклетъчният дефицит може да бъде резултат от ниски циркулиращи концентрации на цинк поради недостатъчен прием с храната или нарушена абсорбция в напреднала възраст или поради заболявания като алкохолна зависимост.

В допълнение, различни лекарства, които психиатричните пациенти приемат понякога, включително антиконвулсанти, перорални антидиабетни лекарства, хормони, антиациди, противовъзпалителни лекарства и др., оказват влияние върху приема на цинк. Клиничните проучвания показват благоприятни ефекти на цинковите добавки върху депресията. Мета- анализите подкрепят адювантната употреба на цинк в тежки депресивни епизоди, а едно проучване подкрепя използването на цинк при психотични симптоми.

(Petrilli MA, Kranz TM, Kleinhaus K, et al.: The emerging role for zinc in depression and psychosis. Front Pharmacol. 2017 Jun 30;8:414)

АДЕКВАТНИЯТ СТАТУС НА МАГНЕЗИЙ И ЦИНК НАМАЛЯВА СИМПТОМИТЕ НА ДЕПРЕСИЯ ПРИ ЖЕНИТЕ В ПОСТМЕНОПАУЗА

Изследване на 171 полски жени в постменопауза, които не са били лекувани с хормони, показва, че жените с по-високи серумни нива на магнезий и цинк имат по-малко симптоми на депресия.

(Stanislawska M et al., The severity of depressive symptoms vs. Serum Mg and Zn levels in postmenopausal women. Biol Trace Elem Res. 2014 Jan;157(1):30-5)

ЦИНКЪТ НАМАЛЯВА РИСКА ОТ ДЕПРЕСИЯ

Австралийски изследователи използваха две проспективни кохортни проучвания, за да проучат дали може да има връзка между приема на цинк и честотата на депресия. И двете кохортни проучвания показват обратна връзка между приема на цинк и риска от депресия. Мъжете и жените с най-висок прием на цинк са имали 30 до 50 процента по-нисък риск от развитие на депресия.

(Vashum KP et al.: Dietary zinc is associated with a lower incidence of depression: Findings from two Australian cohorts; J Affect Disord. 2014 Sep; 166: 249-57)

ЦИНК ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ДИАБЕТНИ УСЛОЖНЕНИЯ

Диабетиците често са с недостиг на цинк. Китайски изследователи използваха модел на мишка, за да изследват влиянието на недостига на цинк или добавки с цинк върху развитието на сърдечни или бъбречни вторични заболявания, причинени от диабет. Чрез прилагане на цинкова терапия както сърдечните, така и бъбречните окислителни увреждания могат да бъдат възстановени. Неоптималното доставяне на микроелемента, от друга страна, значително може да ускори увреждането на бъбреците, причинено от диабет. Клиничните наблюдения също показват това. Следователно нивата на цинк при пациенти със захарен диабет трябва да се наблюдават и, ако е необходимо, да се коригират с добавки.

(Li B, Tan Y, Sun W et al., The role of zinc in the prevention of diabetic cardiomyopathy and nephropathy. Toxicol Mech Methods. 2013 Jan;23(1):27-33)

ЦИНКЪТ ПОДОБРЯВА ПРОТИВОРАКОВАТА АКТИВНОСТ НА МОНОЦИТИТЕ ПРИ ДИАБЕТИЦИ ТИП 2 С МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ

Трансмембранният тумор некротизиращ фактор-α (TNF-α ) върху моноцитите е една от ключовите защитни сили на организма срещу рак. При пациенти с диабет тип 2 и метаболитен синдром имунната система е отслабена. Това води до висок риск от възпаление и рак. 17 пациенти със захарен диабет тип 2 и метаболитен синдром са получавали 30 mg цинк на ден, или плацебо за период от 8 седмици. Трансмембранните TNF-α-експресиращи моноцити и лимфоцити, както и плазмените нива на TNF-α са били изследвани преди и след добавянето на цинк. В резултат на добавянето на цинк, делът на моноцитите, експресиращи трансмембранния TNF- α във верумната група, се е увеличил значително в сравнение с плацебо групата, докато плазмените нива на TNF- α и TNF- α -експресиращите лимфоцити в двете групи не са се били променили значително. Тъй като трансмембранният TNF-α засяга механизмите за защита, резултатите от проучването показват, че прилагането на цинк може да е от полза при пациенти със захарен диабет и метаболитен синдром за имунния отговор по отношение рака.

(Meksawan K, Sermsri U, Chanvorachote P., Zinc supplementation improves anticancer activity of monocytes in type-2 diabetic patients with metabolic syndrome, Anticancer Res. 2014 Jan;34(1):295-9)

ВАЖНО: ЦИНК ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2

Предишни изследвания показват значението на цинка в няколко метаболитни процеса. Резултатите от неотдавнашна бразилска обзорна статия разкриха ниски нива на цинк в тялото на диабетици тип 2 и високи нива на екскреция на цинк в урината. Учените също така откриха отрицателна корелация между нивата на HbA1c и плазмените концентрации на цинк. Цинковите добавки подобряват гликемичния контрол при пациентите, което води до значително намаляване на нивата на HbA1c. Значението на цинка за хомеостазата на инсулина стана ясно още веднъж в тази работа.

(de Carvalho, GB.; Brandão-Lima, PN.; Maia, CS.; et. al.: Zinc’s role in the glycemic control of patients with type 2 diabetes: A systematic review. Biometals. 2017 Apr;30(2):151-162)

УМЕРЕНОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРИЕМА НА ЦИНК НАМАЛЯВА РАЗКЪСВАНИЯТА НА ВЕРИГИТЕ НА ДНК

Прекъсванията на веригите на ДНК могат да възникнат всеки път, когато ДНК се удвоява и следователно всеки път, когато 10 до 100 милиарда клетки в тялото се делят жизненоважно. Този процес може да бъде задействан и от UV лъчение, рентгенови лъчи и космическо лъчение. Пациентите с рак, получаващи химиотерапия, също са изложени на риск. Механизмите за естествен ремонт гарантират, че обикновено не се разболяваме, въпреки повтарящите се късания на веригите. Изследване с 18 мъже показва, че умереното увеличение на приема на цинк от 4 mg / ден за период от 4 седмици подобрява общия прием на цинк и възстановяването на разкъсванията на ДНК веригите в левкоцитите, но плазмените стойности на цинка остават непроменени. В допълнение, концентрациите на серумни протеини, които участват в процеса на възстановяване на ДНК и са свързани с антиоксидантни и имунни функции се увеличават.

(Zyba, SJ.; Shenvi, SV.; Killilea, DW.; et. al.: A moderate increase in dietary zinc reduces DNA strand breaks in leucocytes and alters plasma proteins without changing plasma zinc concentrations. Am J Clin Nutr. 2016 Dec 21. doi: 10.3945/ajcn.116.135327)

ЦИНКОВИ ТАБЛЕТКИ ЗА СМУЧЕНЕ ПРИ НАСТИНКИ

Според американски метаанализ на 3 рандомизирани, плацебо контролирани проучвания с общо 199 пациенти предимно жени (80% от тях на възраст 20-50 години), страдащи от настинки (1/3 също от алергии), използването на таблетки за смучене на цинков ацетат, намалява продължителността на настинката с приблизително 2,73-2,94 дни. Субектите обикновено са страдали от инфекции в продължение на 7 дни. Оптималният състав на цинковите таблетки за смучене и честотата на тяхното използване обаче изискват допълнителни изследвания. Във всеки случай, пациентите с настинки могат да бъдат насърчавани да опитат цинкови таблетки за смучене за лечение на настинки.

(Hemilä, H.; Petrus, EJ.; Fitzgerald, JT.; et. al.: Zinc acetate lozenges for treating the common cold: An individual patient data meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2016 Nov;82(5):1393-1398)

МЕТА-АНАЛИЗ: ПРОБИОТИЦИ ПРИ НАСТИНКИ

Систематичен преглед и мета-анализ, включващи 20 рандомизирани контролирани проучвания, показват, че пробиотиците (по-специално лактобацили и / или бифидобактерии) могат да съкратят продължителността на инфекции на горните дихателни пътища в иначе здрави деца и възрастни, с един ден в сравнение с плацебо.

(King, S. et al., Effectiveness of probiotics on the duration of illness in healthy children and adults who develop common acute respiratory infectious conditions: a systematic review and meta-analysis, Br J Nutr. 2014 Apr 29:1-14)

ЦИНКЪТ Е ВАЖЕН, НАРЕД С ДРУГИ НЕЩА, И ЗА ПЛОДОВИТОСТТА

Цинкът допринася за нормалната плодовитост и размножаване. Ако има недостиг на цинк, устойчивостта на токсини от околната среда намалява. Китайски мета-анализ показа, че мъжете с ниска плодовитост имат по-високи нива на олово и кадмий, както и по-ниски нива на цинк в спермата си.

(Sun, J.; et. al.: Heavy metal level in human semen with different fertility: A meta-analysis. Biol Trace Elem Res. 2016 Jul 22. DOI: 10.1007/s12011-016-0804-2)

КОНЦЕНТРАТИТЕ ОТ БОРОВИНКИ ПОДОБРЯВАТ МОЗЪЧНИЯ КРЪВОТОК И КОГНИТИВНИТЕ ФУНКЦИИ

Боровинките са богати на флавоноиди, които имат антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Високият прием на флавоноиди отслабва свързания с възрастта когнитивен спад, както показва британско, рандомизирано, плацебо контролирано проучване. 12 здрави възрастни (5 жени и 7 мъже) приемаха по 30 ml концентрат от боровинки (387 mg антоцианини) дневно за период от 12 седмици, докато 14 здрави възрастни (8 жени, 6 мъже) получават плацебо. Преди и след добавката, участниците трябваше да попълнят няколко теста за оценка на когнитивните функции, наред с други неща. Във верумната група, изследователите установяват значително увеличение на мозъчната активност в сравнение с плацебо групата, както и значителни подобрения в притока на кръв към сивото вещество в теменните и тилните дялове.

(Bowtell, JL.; Aboo-Bakkar, Z.; Conway, M.; et. al.: Enhanced task related brain activation and resting perfusion in healthy older adults after chronic blueberry supplementation. Appl Physiol Nutr Metab. 2017 Mar 1. doi: 10.1139/apnm-2016-0550)

ДЕЦАТА ОСОБЕНО СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРОБИОТИЦИ И ЦИНК, КОГАТО ИМАТ ГРИПОПОДОБНИ ИНФЕКЦИИ

Американско проучване изследва кои вещества могат да облекчат симптомите на грипна инфекция както при деца, така и при възрастни. Освен всичко друго, цинкът намалява тежестта на симптомите при децата. Профилактичният прием на пробиотици и цинк, наред с други неща, намалява честотата на грипоподобни инфекции при тях. При възрастни се наблюдава умерено намаляване на тежестта и продължителността на симптомите при прием на цинк. При превантивен прием на витамин С, продължителността на заболяването намалява умерено както при възрастни, така и при деца.

(Fashner J. et al., Treatment of the common cold in children and adults. Am Fam Physician. 2012 Jul 15;86(2):153-9)

ЦИНК ЗА ИНФЕКЦИИ

Изследователи от държавния университет в Охайо, САЩ, откриха в модел на клетъчна култура с човешки моноцити, че ако в организма няма достатъчно цинк по време на инфекцията, може да се получи прекомерно възпаление и дори сепсис. Добавянето на микроелемента в началото на грипоподобна инфекция, може да помогне за овладяване на симптомите на заболяването.

(Ming-Jie Liu et al., ZIP8 Regulates Host Defense through Zinc-Mediated Inhibition of NF-kB, Cell Reports, doi: 10.1016/j.celrep.2013.01.009)

ЦИНКЪТ ПОДОБРЯВА ИНСУЛИНОВАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ

В ß и α клетките на панкреаса цинкът има определени функции в биохимията на инсулина и глюкагона.

(Maret W.: Zinc in pancreatic islet biology, insulin sensitivity and diabetes. Prev Nutr Food Sci. 2017 Mar;22(1):1-8).

Цинкът е важен микроелемент, който стимулира секрецията на инсулин и повишава инсулиновата чувствителност. Систематичен преглед от бразилски изследователи, който включва 6 клинични проучвания, показва, че добавките с цинк подобряват инсулиновата резистентност при затлъстели мъже и жени.

(Cruz KJ, Morais JB, de Oliveira AR et al.: The effect of zinc supplementation on insulin resistance in obese subjects: A systematic review. Biol Trace Elem Res. 2017 Apr;176(2):239-243)

Оксидативният стрес е метаболитна дисфункция, която допринася за увреждане на клетките и тъканите и по този начин за развитието на някои хронични заболявания. Литературата предоставя сериозни доказателства, че цинкът има антиоксидантен ефект и следователно предпазва от оксидативен стрес при някои заболявания като диабет тип 2, затлъстяване и рак.

(Marreiro DD, Cruz KJ, Morais JB, et al.: Zinc and oxidative stress: Current echanisms. Antioxidants (Basel). 2017 Mar 29;6(2))

АСОЦИАЦИЯ МЕЖДУ НИСКИЯ СТАТУС НА ЦИНК И РИСКА ОТ ПАРКИНСОН

Китайски мета-анализ от 11 наблюдателни проучвания с общо 822 пациенти с Паркинсон и 777 здрави контролни лица показа, че нивата на серумен цинк в изследваните лица с Паркинсон са значително по-ниски, отколкото при здравите участници.

(Sun, H.; Liu, X.; Ge, H.; et. al.: Association between serum zinc levels and the risk of Parkinson’s disease: A meta-analysis. Biol Trace Elem Res. 2017 Feb 3. doi: 10.1007/s12011-017-0941-2)

ЦИНК И ПНЕВМОНИЯ

Цинкът играе централна роля в имунната система. Дефицитът увеличава податливостта към инфекциозни заболявания. Според китайски мета-анализ на 6 рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания с общо 2216 пациенти, страдащи от тежка пневмония, адювантната употреба на цинк е довела до значително намаляване на смъртността при изследваните субекти.

(Wang L, Song Y: Efficacy of zinc given as an adjunct to the treatment of severe pneumonia: A meta-analysis of randomized, double-blind and placebo-controlled trials. Clin Respir J. 2017 May 9. doi: 10.1111/crj.12646)

ДЕФИЦИТ НА ЦИНК В ЖИТЕЛИТЕ НА СТАРЧЕСКИ ДОМОВЕ

Промените в метаболизма на цинка, причинени от процеса на стареене и животът в домовете за възрастни хора, допринасят за дефицита на цинк при възрастните хора. Хипоцинкемията води до промени в кръвната захар, мазнините и параметрите на възпалението. В бразилско междусекторно проучване с 255 възрастни жители на домове за възрастни, намалената плазмена концентрация на цинка се свързва с по-дълги периоди на пребиваване в старческия дом и с по-лош липиден и възпалителен профил.

(Sales MC, de Oliveira LP, de Araujo Cabral NL et al.: Plasma zinc in institutionalized elderly individuals: Relation with immune and cardiometabolic biomarkers. J Trace Elem Med Biol. 2018 Apr 24. doi: 0.1016/j.jtemb.2018.04.026)

ПСИХИЧНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА ЧЕСТО СА СВЪРЗАНИ С ДЕФИЦИТ НА ЦИНК

Все повече доказателства предполагат връзка между неоптималните нива на цинк и депресията. Малко се знае зацинковия статус при възрастни хора с други психиатрични диагнози. При 100 психо-гериатрични пациенти на възраст над 64 години, психиатричните и когнитивните оплаквания, наред с други неща, са определени с помощта на различни тестове. Освен това са регистрирани нивата на цинк. От 882 пациенти в напреднала възраст от популационно проучване, преобладаването на дефицит на цинк при депресирани лица е сравнено с това при лица без депресия и с това в контролна група. Докато в контролната група само 14,4% са имали цинков дефицит, групата пациенти е имала 41%. При психогериатрични пациенти без депресия (но с други психиатрични разстройства) дефицитът на цинк също е по-изразен, отколкото при пациенти с депресия като основна диагноза или страдащи от коморбидна депресия.

(Gronli O et al. Zinc deficiency is common in several psychiatric disorders; PLOS One. 2013 Dec 19;8(12):e82793)

НАМАЛЕНИ НИВА НА ЦИНК И ВИТАМИН С ПРИ ХРОНИЧНИ ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Пациентите с хронично чернодробно заболяване са имали значително по-високи концентрации на малондиалдехид (MDA), азотен оксид (NO) и CRP, от здравата контролна група. Освен това серумните стойности на антиоксидантите витамин С и цинк са били по-ниски при пациентите, отколкото при здравите доброволци, което очевидно е допринесло за повишените параметри на възпаление и маркерите за оксидативен стрес.

(Uddin MG, Hossain MS, Rahman MA et al.: Elemental zinc is inversely associated with C-reactive protein and oxidative stress in chronic liver disease. Biol Trace Elem Res. 2017 Aug;178(2):189-193)

РЕФЕРЕНТНИТЕ СТОЙНОСТИ ЗА ЦИНК ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕРАЗГЛЕДАНИ НАГОРЕ

Стойностите на приема на цинк, на които се базират настоящите референтни стойности за прием на хранителни вещества, се основават на данни от публикувани проучвания. Въпреки това, инхибиторният ефект на фитата е бил подценяван в проучванията поради ниското съдържание на фитат в диетите.

За да обясним: Фитатът или фитиновата киселина служи като място за съхранение на фосфат в растенията, наред с другото, необходим за фотосинтеза. Следователно фитатът е от съществено значение за растенията. При хората обаче консумацията на богати на фитат храни – като зърнени продукти и бобови растения – означава, че много от минералите, съдържащи се в храната, не могат да бъдат усвоени, тъй като се свързват с фитата. Следователно еднообразната диета с основни хранителни растения може да доведе до симптоми на недостиг на микроелементи (източник www. Pflanzen-forschung.de). Американско проучване предполага, че абсорбцията на цинк при мъже, жени и юноши, на която се основават настоящите референтни стойности, е надценена. Следователно настоящите референтни стойности за цинк трябва да бъдат коригирани нагоре за тази група хора.

(Seth M Armah: Fractional zinc absorption for men, women, and adolescents is overestimated in the current dietary reference intakes. J. Nutr. June 1, 2016, doi: 10.3945/jn.115.225607)

САРКОПЕНИЯ И НИВА НА ЦИНК

Едно проучване сравнява статуса на микроелементите на пациенти със саркопения с този на пациенти без саркопения за период от 6 месеца. Четиридесет и четири (10%) от 432 пациенти са диагностицирани със саркопения при записване в проучването. Изходните стойности на серумен албумин и плазмен цинк вече са били по-ниски при пациенти със саркопения, отколкото при участници без тази диагноза. Подобни резултати бяха открити и при починали пациенти със саркопения в сравнение с тези, които все още бяха живи след 6 месеца.

(Gariballa S, Alessa A: Association between nutritional blood-based biomarkers and clinical outcome in sarcopenia patients. Clin Nutr ESPEN. 2018 Jun;25:145-148)

ЦИНКЪТ ПОДОБРЯВА СЪНЯ

Микроелементът цинк очевидно също участва в регулирането на съня, според японска обзорна статия. Актуални изследвания показват, че консумацията на цинк може да увеличи както количеството, така и качеството на съня.

(Cherasse Y, Urade Y.: Dietary zinc acts as a sleep modulator. Int J Mol Sci. 2017 Nov 5;18(11))

Настоящо проучване „Спи добре, Германия“, което Techniker Krankenkasse (TK) представи на 15 ноември 2017 г., показва, че всеки трети човек в Германия спи посредствено, лошо или много зле. Според проучването „лошите спящи“ имат значително повече здравословни проблеми. 54 процента страдат от мускулно напрежение и болки в гърба, а при „добрите спящи“ е само 35 процента. Тези, които спят лошо, са повече от два пъти по-склонни да се чувстват изтощени, раздразнителни и депресирани.

( https://www.tk.de/tk/pressemitteilungen/bundesweit-pressemitteilungen/965008 , достъп до 22 ноември 2017 г.)

СЕЛЕН И ЦИНК ПРИ ХРОНИЧНА МИОФАСЦИАЛНА БОЛКА

Счита се, че нарушения в диетата са важен причинен фактор, който може да засили или да причини болезнената реакция при лица с хронична мускулно-скелетна болка. Бразилско проучване за контрол на случаите с 31 засегнати пациенти и 31 участници без болка показва, че вътреклетъчните запаси на цинк и селен на еритроцитите при пациенти с хронична миофасциална болка са по-ниски, отколкото в контролната група и че хранителният прием на тези микроелементи е бил недостатъчен.

(Barros-Neto, JA.; Souza-Machado, A.; Kraychete, DC.; et. al.: Selenium and zinc status in chronic myofascial pain: Serum and erythrocyte concentrations and food intake. PloS One. 2016 Oct 18;11(10):e0164302)

НИСЪК СЕРУМЕН ЦИНК: НЕЗАВИСИМ РИСКОВ ФАКТОР ЗА АНЕМИЯ

Това откриват новозеландските учени в проучване с ученици, в което те изследват връзките между желязото, цинка, селена, състоянието на витамин D и нивата на хемоглобина, както и анемията. Резултатите подчертават важността на разглеждането на множество дефицити на микроелементи в допълнение към нивата на желязо при анемия. Цинкът обаче е единствената променлива, свързана с риска от анемия.

(Houghton, LA.; et. al.: Serum zinc is a major predictor of anemia and mediates the effect of selenium on hemoglobin in school-aged children in a nationally representative survey in New Zealand. J Nutr. 2016 Jul 27. pii. Jn235127)

НЕДОСТИГ НА ЦИНК И РАК НА ХРАНОПРОВОДА

Дефицитът на цинк се счита за рисков фактор за появата и развитието на рак на хранопровода. Според китайска обзорна статия, в допълнение, недостигът на цинк влияе върху прогресията на заболяването чрез регулиране експресията на микро РНК.

(Liu CM, Liang D, Jin J et al.: Research progress on the relationship between zinc deficiency, related microRNAs, and esophageal carcinoma. Thorac Cancer. 2017 Sep 11. doi: 10.1111/1759-7714)

ЦИНК ПРИ СПОРТИСТИ

Упражненията и последващият процес на възстановяване предизвикват нарушения в цинковата хомеостаза. Новозеландски и австралийски изследователи откриха акутно повишаване на серумните нива на цинк при спортисти непосредствено след тренировка. Систематичен преглед и мета-анализ от тези учени разкриват, че нивата на серумен цинк по време на фазата на възстановяване след тренировка са били значително по-ниски, отколкото преди тренировка. Изследователите установяват, че предизвиканите от упражненията колебания в цинковата хомеостаза са свързани с механизмите за възстановяване на мускулите след тренировка. Следващата стъпка е да се определи потенциала на цинка от гледна точка на подобряване на процеса на възстановяване.

Chu A, Petocz P, Samman S: Plasma/serum zinc status during aerobic exercise recovery: A systematic review and meta-analysis. Sports Med. 2017 Jan;47(1):127-134)

Основният микроелемент цинк е важен за имунитета, енергийния метаболизъм и антиоксидантните процеси. По-нататъшен системен преглед и мета-анализ от изследвания на моментното състояние показаха, че серумните стойности на цинка при спортистите са значително по-ниски, въпреки че те консумират значително повече цинк чрез диетата си, отколкото контролните лица. Това предполага, че спортистите имат по-високи нужди от цинк, отколкото тези, които са физически неактивни, според изследователите от Нова Зеландия и Австралия.

(Chu A, Holdaway C, Varma T et al: Lower serum zinc concentration despite higher dietary zinc intake in athletes: A systematic review and meta-analysis. Sports Med. 2018 Feb;48(2):327-33)

СУБОПТИМАЛНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦИНК В АВСТРИЯ

Цинкът също е идентифициран като критичен микроелемент в страните с високи доходи. Изследователи от Виенския университет (Австрия) определят плазмените концентрации на цинк в национална представителна извадка от 872 души на възраст от 6 до 80 години (55,5% жени). Установено е, че статуса на цинка е под нормата при децата в училище (40% от момчетата и 22% от момичетата), както и при възрастните хора (28% от мъжете и 33% от жените). Диетичният прием на цинк в тези групи също е незадоволителен, т.е. при 38% от момчетата, 32% от момичетата и 64,5% от по-възрастните мъже той е под препоръчителния прием в страната. Заключение: Резултатите показват неоптимално предлагане на цинк в Австрия, особено сред учениците и възрастните хора.

(Elmadfa I, L Meyer A, Kuen T et al.: Zinc intake and status in Austria in the light of different reference values. Int J Vitam Nutr Res. 2018 Feb 1:1-10)

АСОЦИАЦИИ МЕЖДУ НЕДОСТИГ НА ЦИНК И МЕТАБОЛИТНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНО ЧЕРНОДРОБНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Цинкът е основен микроелемент с антиоксидантно и противовъзпалително действие. Черният дроб играе важна роля за поддържане на системна цинкова хомеостаза. Следователно, хроничните чернодробни заболявания, като хроничен хепатит или мастен черен дроб, водят до нарушаване на метаболизма на цинка и съответно до недостиг на цинк. Това от своя страна причинява множество метаболитни аномалии, включително инсулинова резистентност, чернодробна стеатоза и чернодробна енцефалопатия. И обратно, метаболитни аномалии като хипоалбуминемия често водят до недостиг на цинк при пациенти с цироза. Нови проучвания разкриха предполагаемите механизми, чрез които дефицитът на цинк причинява множество метаболитни аномалии при хронично чернодробно заболяване.

(Himoto T, Masaki T: Associations between zinc deficiency and metabolic abnormalities in patients with chronic liver disease. Nutrients. 2018 Jan 14;10(1))

ЕФЕКТЪТ НА ВЪЗРАСТТА ВЪРХУ ФУНКЦИЯТА НА ТИМУСА

Свързаната с възрастта регресия на тимуса е свързана с намаляване на производството на Т-клетки, което вероятно също допринася за намаляване на Т-клетъчното разнообразие при възрастните хора, което от своя страна е свързано с повишена чувствителност към инфекции, автоимунни заболявания и рак.

(Donald B. Palmer, The effect of age on thymic function, Front. Immunol; 07.10.13, doi:10.3389/fimmu.2013.00316)

НИСКИ НИВА НА ЦИНК ПРИ ПАЦИЕНТИ С ВИТИЛИГО

Витилиго се характеризира с идиопатично разрушаване на меланоцитите, което води до депигментирани участъци от кожата и повърхността на лигавицата. Етиологията вероятно е автоимунна. Оксидативният стрес може да допринесе за патогенезата на заболяването. Цинкът, микроелемент с антиапоптотични свойства, играе основна роля в процеса на меланогенезата и елиминирането на свободните радикали. Серумните нива на цинк са определени в иранско проучване за контрол на случая с 103 пациенти с витилиго и 103 здрави контролни лица. Установена е значителна разлика между пациенти с генерализирано витилиго (81,3 mcg / dl цинк) и контролните лица (91,8 mcg / dl цинк). По-ниските серумни концентрации на цинк също корелират с по-дълга продължителност на заболяването.

(Mirnezami M, Rahimi H: Serum zinc level in vitiligo: A case-control study. Indian J Dermatol. 2018 May-Jun;63(3):227-230)

РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА ОСТЕОПОРОЗА: НИСКИ НИВА НА ЦИНК, МЕД И ЖЕЛЯЗО В СЕРУМА

Цинкът, медта и желязото са основни микроелементи отговорни за растежа, развитието и поддържането на здрави кости. Мета-анализ на 8 подходящи проучвания с общо 2188 тествани лица показа, че пациентите с остеопороза имат по-ниски серумни концентрации на цинк, мед или желязо в сравнение със здрави контролни лица.

(Zheng J et al., Low Serum Levels of Zinc, Copper, and Iron as Risk Factors for Osteoporosis: a Metaanalysis. Biol Trace Elem Res. 2014 Jul;160(1):15-23. Epub 2014 Jun 8)

НАУЧЕТЕ ОЩЕ ОТ ТУК

Партньори аптеки