Ролята на цинка в антивирусния имунитет

03.06.2021

Цинкът е основен микроелемент, който играе решаваща роля за развитието и поддържането на антивирусния имунитет на всички органи и клетки. Той представлява интегрален компонент на приблизително 10% от човешкия протеом. Обхваща стотици ключови ензими и транскрипционни фактори.

Дефицитът на цинк е поразително често срещан, засягайки до една четвърт от населението в развиващите се страни. Но също така засяга и различни популации в развития свят в резултат от начина на живот, възрастта и фактори, причинени от болести. Следователно цинковият статус е критичен фактор, който може да повлияе на антивирусния  имунитет. Популациите с дефицит на цинк са най-застрашени от заразяване с вирусни инфекции като ХИВ или вируса на хепатит С.

Този преглед обобщава текущите основни научни и клинични доказателства, изследващи ролята на цинка като директен антивирусен препарат, както и като стимулант на антивирусния имунитет. През последните 50 години се натрупаха доказателства, които демонстрират множество механизми на антивирусната активност на цинка. Терапевтичното използване на цинк при вирусни инфекции, като херпес симплекс, грип или обикновена настинка, е следствие от тези констатации. Но все още остава много да се научи относно антивирусните механизми и клиничната полза от добавките с цинк като превантивно и терапевтично лечение за вирусни инфекции.

Строгата регулация на цинковата хомеостаза както системно, така и вътреклетъчно показва, че цинкът играе съществена роля за човешкото здраве.

В различните си форми Цинкът (свободен или свързан с протеини) може да стимулира различни сигнални пътища, включително и антивирусния отговор на имунната система. Ин витро проучвания показват, че свободният Цинк може да притежава мощен антивирусен ефект. Tози ефект е доказан при използването на кремове, таблетки за смучене, и добавки с високо съдържание на свободен цинк. Освен това, цинк-свързаните протеини като металотионеините може би притежават антивирусни свойства, въпреки че специфичната им функция остава неясна.

Независимо от това, лечението с Цинк, прилагано в терапевтична доза и правилна форма има потенциал за драстично подобряване на клирънса както на хронични, така и на остри вирусни инфекции, както и на придружаващите ги патологии и симптоми. Ролята на цинка, като средство в антивирусния имунитет, може да бъде разделена в 2 категории. Първата е – добавки с цинк за подобряване на антивирусния отговор и системен имунитет при пациенти с дефицит на цинк. Втората е – цинк за лечение, проведено за специфично инхибиране на вирусната репликация или свързаните с инфекцията симптоми.

The Role of Zinc in Antiviral Immunity
Scott A Read,1,2 Stephanie Obeid,3 Chantelle Ahlenstiel,3 and Golo Ahlenstiel1,2
1Blacktown Medical School, Western Sydney University, Blacktown, New South Wales, Australia; 2Storr Liver Centre, The Westmead Institute for Medical Research, The University of Sydney and Westmead Hospital,Westmead, New SouthWales, Australia; and  The Kirby Institute, University of New SouthWales, Sydney, New SouthWales, Australia

Adv Nutr 2019;10:696–710; doi: https://doi.org/10.1093/advances/nmz013

Партньори аптеки