Търсене
Close this search box.

Научни изследвания за свойствата на цинка

20.05.2022

Дефицит на Цинк при мъже над 50 години и неговото въздействие върху състоянието на простатата

Цинкът, между другото, е важен за функционирането на простатата. В едно немско ревю става ясно как ендогенни фактори (тежка или постоянна диария, хронично възпаление на червата, хронични бъбречни заболявания, свързани с алкохол чернодробни заболявания) водят до загуба на цинк или ограничават усвояването му от организма (особено при рак на стомашно -чревния тракт, цьолиакия, синдром на късото черво), както и екзогенни фактори като диета и редовен прием на лекарства (омепразол и други инхибитори на протонната помпа, диуретици, антибиотици като тетрациклин и хинолони, антиколвулсанти като натриев валпроат, метални хелатори), значително намаляват цинковия статус при мъже над 50 години и по този начин увеличават риска от доброкачествено уголемяване на простатата. От своя страна, доброкачественото уголемяване на простатата, се счита за рисков фактор за рак на простатата. Цинковите аминокомплекси могат да противодействат на антагонистите и инхибиторите на усвояването на цинка и по този начин подобряват бионаличността на цинк за необходимите биологични процеси в простатата. В повече от 16 проучвания бе установено, че нивата на цинк са намалени при приблизително от 60 до 80% немски пациенти, диагностицирани с рак на простатата,  в сравнение с нормалната или доброкачествено уголемена тъкан на простатата. Според изследователите за предпочитане са  органични цинкови съединения с аминокиселини.

(Sauer AK, Vela H, Vela G et al. Zinc deficiency in men over 50 and its implications in prostate disorders. Front Oncol. 2020; 10: 1293.)

В актуално немско изследване с цинков аспартат (за тестване Unizink®инжекционен разтвор) изследователи от Магдебург установяват, че препаратът в допълнение към високата си бионаличност, има и положителен ефект при лечението на автоимунни заболявания, медиирани от Т-клетки.

(Reinhold D, Guttek K, Reddig A et al. Zinc aspartate induces IL-16 secretion and apoptosis in human t cells. Biomedicine. 2021 Mar 1;9(3):246)

В допълнение Unizink®50 под формата на стомашно устойчиви таблетки, доставят на организма цинков аспартат.

Асоциация между недостиг на цинк и желязодефицитна анемия

Желязодефицитната анемия е най-честата форма на анемия.
Намаляването на цинка, който е част от ензимите, които координират или катализират метаболизма на желязото, може да наруши абсорбцията на желязо.
Проучване с 30 пациенти с дефицит на желязо и 30 здрави контролни лица показа, че серумните стойности на цинка при пациентите с желязодефицитна анемия са по-ниски, отколкото при здравите тествани лица.
Дефицитът на цинк е свързан с по-лоши сърдечно-съдови оплаквания, епителни симптоми и синдром на неспокойните крака при пациентите.
Следователно определянето на нивото на цинк също трябва да се има предвид при пациенти с желязодефицитна анемия.
Особено в случай на тежка епителна дисфункция, трябва да се допълват както желязото, така и цинкът.

(Source: Abdo Soliman JS, Amer AY, Abdo Soliman JS. Association of zinc deficiency with iron deficiency anemia and its symptoms: Results from a case-control study. Cureus. 2019 Jan 2; 11 (1): e3811)

Цинк, метаболитен синдром и чернодробни нарушения

Метаболитният синдром се определя също и като рисков фактор за развитие на мастен черен дроб. С напредването на заболяването това може да доведе до развитие на фиброза и дори цироза на черния дроб.

Според мета-анализ от 13 обсервационни проучвания с общо 18 073 участници, приемът на цинк с храната е обратно свързан с метаболитния синдром.

(Ding J, Liu Q, Liu Z et al. Association between dietary zinc intake and metabolic syndrome. A meta-analysis of observational stu­dies. Front Nutr. 2022 Feb 3;9:825913)

В обзорна статия немски изследователи проучват заместителна терапия на албумина при декомпенсирана цироза на черния дроб. Те също така настоятелно призовават да не забравяме цинка. Повече от 75% от тези пациенти имат не само хипоалбуминурия, но и дефицит на цинк. Съществува тясна връзка между албумин и цинк.

Учените твърдят въз основа на техния собствен опит, че цинковият аспартат или -хистидин се усвояват най-добре при пациенти с хронично чернодробно заболяване. Препоръчва се прием на цинк един час преди или след хранене. Това предотвратява намалената абсорбция на цинк в червата поради образуване на комплекс с фитати или други компоненти на растителните храни.

(Grüngreiff K, Gottstein T, Reinhold D et al.: Albumin substitution in decompensated liver cirrhosis: Dont forget zinc. Nutrients. 2021 Nov 10;13(11):4011)

Ролята на Цинка в антивирусния имунитет

Цинкът е основен микроелемент, който е важен за растежа, развитието и поддържането на имунната функция. Той засяга всички органи и клетъчни типове и е неразделна част от около 10% от човешкия протеом също така съдържа стотици ключови ензими и транскрипционни фактори.
Дефицитът на цинк е често срещан и засяга до една четвърт от населението в развиващите се страни и различни групи от населението в развития свят, в резултат на фактори, свързани с начина на живот, възрастта и заболяванията.
В резултат на това недостигът на цинк е критичен фактор, влияещ върху антивирусния имунитет. Популациите с дефицит на цинк често са изложени на висок риск от вирусни инфекции като ХИВ или хепатит С. Цинкът има директен антивирусен ефект и също така стимулира вродения имунитет. През последните 50 години се натрупаха множество доказателства, които документират антивирусната ефективност на цинка срещу голямо разнообразие от вируси, чрез множество механизми. Безспорни са терапевтичните ползи от цинка при вирусни инфекции като херпес симплекс и настинки.

(Source: Read SA, Obeid S, Ahlenstiel C et al .: The role of zinc in antiviral immunity. Adv Nutr. 2019 Jul 1; 10 (4): 696-710)

Цинк и COVID-19 инфекциите

Нови научни изследвания за свойствата на цинка бяха публикувани скоро. Микроелементът Цинк има противовъзпалителен ефект, може да бъде полезен за повишаване на имунната функция и намалява риска от инфекция. Следователно добавянето на цинк може да бъде полезно за намаляване на основната тежест на инфекцията с SARS-CoV-2 при възрастните хора.

(Source: de Almeida Brasiel PG: The key role of zinc in elderly immunity: A possible approach in the COVID-19 crisis. Clin Nutr ESPEN. 2020 Aug; 38: 65-66)

Китайски учени изтъкват изключителната важност на имунната реакция при контролирането на COVID инфекциите и елиминирането на вирусите. Противоположните защитни реакции могат да доведат до нарушения на имунната система и нарушен обмен на газове в белите дробове. Чрез по-добрата представа за взаимодействието между коронавирусите и вродената имунна система, може да се надяваме скоро да намалим риска от пневмония, причинена от COVID.

(Source: Li G, Fan Y, Lai Y et al .: Coronavirus infections and immune responses. J Med Virol, 92 (4), 424-432, Apr 2020)
Микроелементът цинк е необходим за правилното функциониране на имунната система. Дефицитът на цинк води до бърза и изразена атрофия на тимуса, лимфопения и намалени реакции на първичните и вторичните антитела.

(Source: Rabinovich D, Smadi Y: Zinc.StatPearls (Internet), Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing; 2020 Jan. Last Update Feb. 18, 2020)

Цинк: важен за вродения имунитет и защитава срещу патогени

Основният микроелемент цинк играе важна роля в защитата срещу патогени. Диетите с недостиг на цинк водят до нарушен имунитет, забавено възстановяване и по-лош ход на инфекциозните заболявания.
Постоянният недостиг на цинк причинява нарушена регулация на вродения имунен отговор и увеличава податливостта към инфекции, докато добавките с цинк могат да възстановят имунната система в рисковите популации и да намалят заболеваемостта и смъртността, свързани с патогени.
В случай на инфекции, дефицитът на цинк увеличава симптомите, което може да доведе до прекомерно възпаление и допълнително увреждане на тъканите. В допълнение към другите имунни клетки, цинкът влияе по-специално върху функцията на макрофагите. Дефицитът на цинк има отрицателен ефект върху фагоцитозата, вътреклетъчното унищожаване на патогени и производството на цитокини.

(Source: Shimizo Y: Gut microbiota in common elderly diseases affecting activities of daily living. World J Gastroenterol. Nov 14, 2018; 24 (42): 4750-4758)

Цинкът увеличава броя на Т клетките

Цинкът е от съществено значение за регулиране на имунния отговор. Функцията на Т-клетките намалява с възрастта. В рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване на 53 обитатели на домове за възрастни на възраст 65 или повече години, 58% са имали ниски нива на серумен цинк. Тези 31 души са получавали или 30 mg цинк (n = 16), или плацебо (n = 15) дневно за период от 3 месеца. Установено е, че добавките с цинк са ефективни за повишаване на серумните нива на цинк, въпреки че не всички възрастни хора с дефицитни нива на цинк са постигнали адекватни нива. Увеличението на серумните нива на цинк е свързано с повишаване на Т-клетъчната функция, главно поради това, че броят на Т-клетките се е увеличил.

(Source: Barnett JB et al., Effect of zinc supplementation on serum zinc concentration and T cell proliferation in nursing home elderly: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2016 Jan 27. pii: ajcn115188)

Ролята на цинка в имунната система и нейните защитни механизми срещу рак

Човешкото тяло не може да съхранява резерви от цинк, което означава, че дефицитът може да възникне сравнително бързо, особено поради лошото хранене. Тежкият недостиг на цинк е рядък, но малки дефицити са често срещани по целия свят. Много епидемиологични проучвания предполагат връзка между съдържанието на цинк в храната и риска от рак.
Антитуморните ефекти на цинка са най-често свързани с неговите антиоксидантни свойства. Въпреки това влиянието на цинка върху имунната система, върху транскрипционните фактори, клетъчната диференциация и пролиферация, синтеза и възстановяването на ДНК и РНК, активирането или инхибирането на ензимите, регулирането на клетъчните сигнални пътища и стабилизацията на клетъчната структура и мембраните също играят роля.

(Source: Skrajnowska D, Bobrowska-Korczak B: Role of zinc in immune system and anti-cancer defense. Nutrients. 2019 Sep 22; 11 (10))

Цинкът има благоприятен ефект върху кардиометаболитните рискови фактори

Ефектите на цинка върху кардиометаболитните рискови фактори бяха изследвани в иранско изследване за систематичен преглед и мета-анализ на 20 рандомизирани, контролирани проучвания с общо 1141 участници.
Мета-анализът показва, че добавянето на цинк значително намалява плазмените концентрации на триглицериди, VLDL (липопротеин с много ниска плътност) и общ холестерол.
Цинкът също значително намалява кръвната захар на гладно и стойностите на HbA1c. Следователно добавките с цинк имат благоприятно въздействие върху гликемичните параметри и липидния профил. Добавянето на цинк изглежда е свързано с намаляване на кардиометаболитните рискови фактори, което допринася за намален риск от атеросклероза.

(Source: Khazdouz M, Djalalinia S, Sarrafi Zadeh S et. Al. Effects of zinc supplementation on cardiometabolic risk factors: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Biol Trace Elem Res. 2020 Jun; 195 (2): 373-398)

Цинк и брадавици

В турско проучване с 49 пациенти, страдащи от Verruca vulgaris (средна възраст 32 плюс/минус 14 години, 22 мъже и 27 жени) и 40 здрави доброволци. Концентрацията на цинк при пациентите с Verruca vulgaris е била значително по-ниска от колкото при здравите доброволци. В групата пациенти нивата на малондиалдехид (MDA) и стойностите на HDL също са значително по-високи, отколкото в контролната група.
Първите показват повишено окисление на липидите от свободните радикали.
Изследователите заключават, че намалените нива на серум-цинк и повишеният оксидативен стрес могат да бъдат отговорни за развитието на брадавици. Известно е, че цинкът има антиоксидантен ефект.

(Source: Korkmaz S, Sirin FB, Erturan I et al.: Coenzyme Q10, zinc and MDA levels in verruca vulgaris. Turk J Med Sci. DOI: 10.3906 / sag-1909-12. 2020 Jan 30)

Цинк и възпалителни кожни заболявания

Цинкът се използва при пациенти с акне вулгарис заради неговите противовъзпалителни ефекти. Систематичен преглед, който включва 22 проучвания, показва, че добавката на цинк е била от полза в 10 от 14 проучвания с акне вулгарис, в едно от 2 проучвания при атопичен дерматит, в едно от 1 проучване при обрив на пелена и в три от 3 проучвания при хидраденит супуратива (Акне inversa).

(Source: Dhaliwal S, Nguyen M, Sivamani RK et al .: Effects of zinc supplementation on inflammatory skin diseases: A systematic review of the clinical evidence. Am J Clin Dermatol. DOI: 10.1007 / s40257-019-00484-0. 2019 Nov 19)

Цинкът подобрява профила на кръвната захар при гестационен диабет

Китайски систематичен преглед и мета-анализ на 5 рандомизирани, плацебо контролирани проучвания с общо 263 пациенти, страдащи от гестационен диабет, показа, че добавката на цинк е ефективна за намаляване на кръвната захар на гладно, инсулина и HOMA IR Стойностите и QUICKI (количествен инсулинов чувствителен индекс за проверка).

(Source: Li X: The influence of zinc supplementation on metabolic status in gestational diabetes: A meta-analysis of randomized controlled studies. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019 Aug 22: 1-171)

Между другото, Германското общество по хранене (DGE) изрично посочва, че фитатът свързва цинка в стомашно-чревния тракт, така че той вече не може да бъде усвоен от организма, т.е. неговата усвоимост е намалена.
Фитатът е химическа форма (анион) на фитинова киселина. При растенията това служи като форма за съхранение на фосфор и свързва различни минерали, от които растението се нуждае за да покълне.
Следователно се среща главно в храни, които могат да служат и като семена, напр. в бобови растения и пълнозърнести храни.
В допълнение към количеството цинк, съдържащо се в храната, съдържанието на фитат е най-важният фактор, влияещ върху усвояването на цинка в човешкото тяло. В случай на много високи нива на фитат в диетата, абсорбцията на цинк в червата може да бъде намалена с до 45% в сравнение със средните нива на фитат. Следователно, при висок прием на фитат, приемът на цинк също трябва да се увеличи.

(Source: https://www.dge.de/wissenschaft/weiter-publikationen/faqs/zink/#c8173, accessed on August 28, 2019)

Ролята на цинка в ендокринната система

Ефектите на цинка са многобройни.
Същественият микроелемент играе основна роля в поддържането на целостта на клетъчната мембрана, белтъчно-въглехидратно-липидния метаболизъм, заздравяването на рани, растежа, развитието и хормоналния метаболизъм.
Нарушения на растежа, хипогонадизъм и някои ендокринни заболявания са свързани с недостиг на цинк.
Цинкът увеличава синтеза на хормони на растежа и техния брой рецептори. В панкреасната тъкан има много цинк. Микроелементът е важен за регулиране на действието на инсулина и метаболизма на щитовидната жлеза, т.е. за синтеза на хормони, рецепторна активност, превръщането на Т4 в Т3 и за производството на протеини носители.
Ниските нива на цинк и високите нива на лептин при индивиди със затлъстяване показват съществена връзка между цинк и лептин.
Цинкът също е свързан с ензимната активност на синтеза на мелатонин. Мелатонинът има регулаторен ефект върху абсорбцията на цинк в стомашно-чревния тракт.
Освен това, цинкът частично влияе върху превръщането на тестостерона в дихидротестостерон, тъй като 5α-редуктазата, участваща в това превръщане, е зависим от цинка ензим.

(Source: Baltaci AK, Mogulkoc R, Baltaci SB: Review: The role of zinc in the endocrine system. Pak J Pharm Sci. 2019 Jan; 32 (1): 231-239)

Цинков статус при муковисцидоза

Цинкът е основен микроелемент за всички форми на живот. Дефицитът засяга нормалния растеж и развитие на хората. В испанско проучване със 17 пациенти с муковисцидоза, 41% са били изложени на риск от дефицит на цинк, поради което трябва да се обмисли добавяне на цинк.

(Source: Escobedo Monge MF, Barrado E, Alonso Vicente C et al .: Zink nutritional status in patients with cystic fibrosis. Nutrients. 2019 Jan 11; 11 (1))

Адекватното снабдяване с цинк за майката намалява риска от преждевременно раждане

Има доказателства, че недостигът на цинк по време на бременност е свързан със спонтанни аборти, ограничен растеж на плода и дефекти на нервната тръба.
Китайско проучване с 3081 майки също предполага, че концентрациите на цинк при майките по време на бременност са обратно свързани с риска от преждевременни раждания. Резултатите се основават на нивата на серумен цинк от първия триместър. Честотата на преждевременното раждане е 7,3% при жени с ниски нива на серумен цинк и 6,0% при участници със средни стойности. При високи стойности беше само 3,1%.

(Source: Wang H et al., Maternal serum zinc concentration during pregnancy is inversely associated with risk of preterm birth in a Chinese population. J Nutr, March 1, 2016 vol. 146 no. 3 509-515)

Дефицитът на цинк увеличава риска от фебрилни гърчове при деца

Фебрилни гърчове се появяват главно между 6-ия месец и 5-ата година от живота. 3 до 4% от децата в тази възрастова група са засегнати (източник: Pschyrembel 2014). 20 проучвания на ирански изследователи, показват, че серумните стойности на цинка при пациенти, страдащи от фебрилни гърчове, са значително по-ниски, отколкото в контролната група. Работата показва, че недостигът на цинк може да увеличи риска от фебрилни гърчове.

(Source: Nasehi MM et al., Comparison of Serum Zinc Levels among Children with Simple Febrile Seizure and Control Group: A systematic Review. Iran J Child Neurol. 2015 Winter; 9 (1): 17-24

Партньори аптеки