Дефицит на Цинк и ефект върху активирането на Т-клетки

03.02.2022

Дефицит на цинк при здрави възрастни хора води до нарушен имунен отговор, като е отчетен ефект в статуса на активирането на помощни Т-клетки.

Лекият дефицит на цинк е често регистриран при здрави възрастни хора, което води до нарушен клетъчно медииран имунен отговор. Отчетен е ефектът от подобрения статус на цинка върху TH1/TH2 баланса и върху състоянието на активиране на Т-помощни клетки при 19 здрави възрастни субекти на възраст 69,8 ± 5,1 години. Нашите изследвания установиха лек недостиг на цинк. Беше коригиран чрез поемане през устата на добавка от цинк в продължение на седем седмици. Подобрените серумни нива на цинк доведоха до значително намаление на нивата на активирани Т-помощни клетки. Промени в съотношението TH1/TH2 (определено от експресията на CCR4 и CCR5) не бяха наблюдавани. Тези констатации показват, че възрастните хора могат да се възползват от умереното добавяне на цинк за подобряване на имунния отговор. Това ще доведе до намалена честота на автоимунни заболявания и инфекции.

Effect of improved zinc status on Thelper cell activation and TH1/TH2 ratio in healthy elderly individuals

Laura Kahmann, Peter Uciechowski, Sabine Warmuth Marco Malavolta, Eugenio Mocchegiani, Lothar Rink

Biogerontology (2006) 7:429–435, DOI 10.1007/s10522-006-9058-2

Вредните влияния на околната среда като озон, UV лъчи, отработени газове, тежки метали и силен физически стрес причиняват повишено натоварване на тялото ни със свободни радикали (= агресивни частици, които химически променят телесните клетки). 

Грешките в храненето, стресът, забързаният живот и прекаленото физическо натоварване също могат да изтощят имунната система.

В хранителната медицина са известни както „класически“, така и наскоро установени жизненоважни вещества, които са от решаващо значение за здравата имунна система.

Цинкът е основният микроелемент за поддържане на здрава имунна система, тъй като има положителен ефект върху собственото производство и активирането на важни защитни клетки в организма (т.н. Т-клетки). Дефицитът на цинк при здрави възрастни хора води до нарушен имунен отговор и е отчетен ефект в статуса на активирането на помощни Т-клетки.

Свързани продукти: 

Уницинк® ИМУН ПЛЮС / Unizink® IMMUN PLUS

Уницинк® КОМБИКРАФТ / Unizink® KOMBIKRAFT

Уницинк® 50 / Unizink® 50

Партньори аптеки