Коронавирусна болест( COVID-19 ) – Подкрепящ подход с избрани микроелементи

03.06.2021

В световен мащаб пандемията от COVID-19 се разпространява бързо и е с огромно въздействие върху общественото здраве. При възрастни хора и пациенти със съпътстващи заболявания като диабет, деменция или рак, е със значителна заболеваемост и смъртност. В допълнение към съществуващите ваксини срещу COVID-19 спешно се търсят поддържащи терапии – подкрепящ подход с избрани микроелементи.

Целта им е да стабилизират имунната система и да помогнат за справяне с инфекцията. Това е особено важно за нашите гериатрични институции и старчески домове. Основен потенциален рисков фактор при възрастните хора е високата честота на недохранване. До 80% сред хоспитализираните възрастни хора се регистрира недохранване, когато в храната липсват адекватни макронутриенти и микроелементи. В дискусиите за общественото здраве често липсват хранителни стратегии за поддържане на оптимална функция на имунната система. Това е изненадващо като се има предвид, че хранителните вещества играят важна роля за функцията на имунната система.

Няколко микроелемента, като витамин D, ретинол, витамин С, селен и цинк са от особено значение за подпомагане на имунната система. Неоптималният статус или недостигът на тези имунорелевантни микроелементи влошават имунната функция и намаляват устойчивостта към инфекции. Този дефицит на микроелементи трябва да бъде коригиран възможно най-бързо, особено при възрастните хора и другите уязвими групи.

Според някои клинични наблюдения и изпитвания, допълнителният прием на Цинк и/или витамин D показват обещаващи резултати. Многобройните противовъзпалителни и имуномодулиращи ефекти на витамин D могат да обяснят неговата защитна роля срещу имунната хиперреакция и цитокинова буря при пациенти с тежък COVID-19. Рандомизирано, плацебо-контролирано експериментално проучване показва, че добавки с високи дози витамин D помага за вирусния клирънс при асимптоматични и леко симптоматични SARS-CoV-2 положителни индивиди.

Данните от наскоро проведено проспективно проучване на пациенти с COVID-19 показват, че при значителен брой от тях е регистриран дефицит на  цинк. При тях са наблюдавани повече усложнения, имали са по-продължителен престой в болница и повишена смъртност. Следователно, имунорелевантните микроелементи могат да помогнат за повишаване на физиологичната устойчивост срещу COVID-19.

Добавките с микроелементи, включително витамин D и Цинк са безопасна, ефективна и евтина стратегия за подпомагане на оптимална имунна функция по време на инфекция с SARS-CoV-2. Приложението на имунорелевантни микроелементи над препоръчаните дози (RDA), но в рамките на препоръчителната горна граница на безопасност за специфични микроелементи като витамин D и цинк, е спешно оправдано. Служителите на общественото здравеопазване трябва да се насърчават да популяризират поддържащи терапии – подкрепящ подход с избрани микроелементи при COVID-19.

The coronavirus disease (COVID-19) – A supportive approach with selected micronutrients

Uwe Gröber1 and Michael F. Holick2

1 Academy for Micronutrient medicine (AMM), Essen, Germany

2 Boston University Medical Center, Massachusetts, USA

Int J Vitam Nutr Res (2021), 1–22, https://doi.org/10.1024/0300-9831/a000693

Партньори аптеки